A magical space for every event

הייחוד בעבודות האומנות והתוצרת שתפגשו בהדסער הוא השילוב המשלים בין מגוון התחומים. המשותף והמאחד את כולן הוא המקומיות – מפגש אינטימי עם יצירה מקומית אותנטית ודרכה עם המדבר שבו היא נוצרה.
אנו מאמינים שלמקום בו אנו חיים ובוחרים לפעול, יש השראה מעצימה לכל חולם ועושה. המדבר מאפשר התכנסות  ויכולת להוציא מכל אחד את המקום האמיתי ביותר עבורו.
החנות שלנו מורכבת מטובי האומנים והיצרנים באזור. כל פריט בחנות נבחר בקפידה ומייצג את האמירה אותה אנו בחרנו להפיץ. אלו מוצרים המטיבים עם העולם. וכך גם הידיים העו
שות אותם

Share